Teodora Teodora Teodora Teodora Teodora Teodora
  •  Sindrom Down
  • Evenimente
  • Servicii
  • Proiecte
  • Linkuri
  • Sprijin
  • Albume
  • Contact
Despre noi

Home

Sponsori

Parteneri

Articole

Misiune

Istoric

 

Cautare

Cum pot sprijini

CAMPANIA LOTS OF SOCKS 2014

Dragi prieteni, Vă invităm să participaţi şi în anul 2014, împreună cu noi la campania mondială “LOTS OF SOCKS”, lansată de Down Syndrome International. LOTS OF SOCKS este o campanie simplă şi distractivă, care urmăreşte să facă oamenii să vorbească despre Ziua Mondială pentru Sindromul Down, în 21 martie. În scopul unificării mondiale, Down Syndrome International produce şosete speciale pentru...

Prevederea doi la suta

Decide ca 2% din impozitul datorat statului sa fie directionat catre ALDO-CET   Va multumim!    Legea 2% reprezintă pentru noi o oportunitate, iar pentru voi reprezintă ocazia de a susţine normalizarea vieţii persoanelor cu sindrom Down şi cu alte dizabilităţi intelectuale.   ...


Evenimente

Sansele mele, alegerile mele - Ziua Mondiala a Persoanelor cu Sindrom Down

ŞANSELEMELE, ALEGERILE MELE - PUTEREA OLTENILOR ÎN SPRIJINUL PERSOANELOR CU SINDROM DOWN– 21 martie 2015 UNIVERSITATEA CRAIOVA va marca cea de a X-a aniversare a Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down, sâmbătă,...

Abilitati artistice

Performante artistice

Parteneriatul nostru cu autoritatile publice locale

În contextul Anului European al Cetăţeanului 2013, Municipalitatea Băileşti a invitat Asociaţia Langdon Down Oltenia Centrul Educaţional Teodora (ALDO-CET) să  participe la elaborarea strategiei de dezvoltare locală şi la elaborarea noilor programe de politici de coeziune 2014-2020. ALDO-CET a organizat...


Buletin informativ
Doriti sa primiti ultimele noutati?
Abonati-va!

Istoric

   Pornind de la ideea că influenţa părinţilor este foarte importantă în dezvoltarea oricărui copil şi ca rezultat al experienţelor discriminatorii de îngrijire a sănătăţii, de excludere din viaţa educaţională, socială şi economică, ALDO-CET a fost fondată din iniţiativa unui grup de părinţi ai căror copii s-au născut cu sindromul Down.
   ALDO-CET este o asociaţie non-profit, ce şi-a început activitatea odată cu constituirea legală, în octombrie 2000.
   ALDO-CET activează ca o asociaţie regională şi ca un catalizator pentru dezvoltarea colaborării între grupurile de părinţi implicate în problematica sindromului Down, din ţară şi din străinătate, fiind acreditată ca furnizor de servicii sociale.
   Milităm continuu pentru colaborarea între părinţii persoanelor cu sindrom Down, din ţară şi din străinătate şi dezvoltarea parteneriatelor dintre aceştia si autorităţile statului.
   In anul 2000 oportunităţile de educare ale copiilor cu cerinţe educative speciale din Băileşti erau inexistente, singura ofertă educaţională fiind instituţionalizarea.
Copiii cu dizabilităţi intelectuale nu erau acceptaţi nici în şcoala de masă şi nici în comunitate, rămânând izolaţi, de cele mai multe ori fiind uitaţi chiar şi de familia lor, care era complet neinstruită şi nu ştia să facă faţă situaţiei.
   De aceea, programele noastre au fost concepute plecând de la nevoile fiecărui copil cu cerinţe educative speciale, promovând măsurile adecvate de abordare a lor şi au fost implementate împreună cu ei şi cu reprezentanţii lor.
   Astfel s-a născut Centrul Educaţional Teodora care are activitate continuă şi în prezent.
   In anul 2003 am început activitatea cu tinerii cu dizabilităţi intelectuale şi familiile lor.
   Principalele activităţi ale organizaţiei noastre sunt:
    - activităţi sociale
   - activităţi educative
    - activităţi de recuperare
    - activităţi de sprijin pentru părinţi
    - activităţi direcţionate către comunitate
    - activităţi de dezvoltare a sistemului de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
   Conform principiilor noastre ALDO-CET susţine programe şi planuri de acţiune bazate pe:
    - Prevenire-diagnosticare timpurie şi consiliere genetică;
    - Apărarea drepturilor;
    - Programe de sănătate – fundament pentru dezvoltarea intelectuală;
    - Programe de intervenţie timpurie;
    - Şcolarizare – şcolile trebuie să satisfacă cerinţele educaţionale ale tuturor elevilor, cu sau fără dizabilităţi;
    - Educaţia incluzivă trebuie să stea la baza reconversiei şcolilor speciale în centre de resurse şi suport pentru integrarea în şcoala de masă;
    - Acces la locul de muncă prin pregătire profesională şi suport special;
    - Suport pentru familie – suport uman, informaţie corectă şi instruire corespunzătoare pentru acceptarea situaţiei şi implicare eficientă în îngrijirea şi educarea copilului pentru obţinerea autonomiei maxime;
    - Orientarea către viaţa de adult – recunoaşterea adultului cu respectul cuvenit dreptului său la autodeterminare;
    - Servicii tutelare – garantarea atenţiei cuvenită persoanei atunci când familia nu este în stare să o facă;
    - Suport pentru cercetare, dezvoltare şi implementare a metodelor şi tehnicilor de lucru de succes;
    - Promovarea unei imagini pozitive a persoanelor cu dizabilitati mintale;
    - Difuzarea misiunii ALDO-CET în România şi în străinătate;
    - Constituirea unui centru de resure informaţionale;

   Principalele noastre rezultate sunt:
    • Pe parcursul celor 11 ani de activitate am implementat 21 de proiecte la nivel local, national şi transnaţional, ţintite pe persoanele cu dizabilităţi intelectuale, accesând cu succes fondurile nerambursabile oferite de Uniunea Europeană şi granturile oferite de diverse organizaţii din Europa şi de Banca Mondială.
    • Suntem unul din promotorii educaţiei incluzive în România, susţinând procesul de incluziune socială şi educaţia elevilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de masă prin integrare individuală conform vârstei biologice.
    • Oferim servicii sociale de suport pentru elevii cu CES integraţi: suport la lecţii, consiliere socială, psihologică, kinetoterapie, îngrijirea sănătăţii.
    • Oferim servicii sociale de suport pentru adolescenţi şi tineri adulţi cu dizabilităţi intelectuale.
    • Menţinem sănătatea fizică şi mentală prin sport; învăţarea regulilor de joc sportiv şi extinderea activităţilor către dezvoltarea expresivităţii fizice şi a comunicării non-verbale prin dans; pregatirea şi participarea la competiţii sportive; organizarea de competiţii sportive; împărtăşirea experienţelor şi rezultatelor pozitive cu tinerii fără dizabilităţi; dezvoltarea tinerilor prin arte şi pregatirea spectacolelor artistice în grup mixt în faţa unui public divers, pe scene publice.
    • Responsabilizarea şi dezvoltarea autonomiei, tinerii noştri dobândind un anumit nivel de independenţă care le-a permis participarea la programe speciale, în parteneriate naţionale şi trans-naţionale, atât în ţară, cât şi în străinătate. Participarea lor la activităţile de ocupare şi vocaţionale ale prietenilor lor din Europa a indus dorinţa de ocupare activă, utilitate şi dezvoltare personală. In consecinţă, am pus în practică măsuri active de ocupare prin terapie ocupaţională specifică pieţei muncii: tinerii noştri au aflat ce înseamnă meşteşugul olăritului, plantarea şi îngrijirea florilor şi care este comportamentul dezirabil la un loc de muncă, toate corelate cu activităţii de socializare cu tinerii de vârsta lor.
    • Am început procesul de reabilitare bazată pe comunitate prin acţiune comune în care au fost implicaţi tinerii, părinţii lor, membrii ai comunităţii, autorităţi şi instituţii publice.
    • Am participat la editarea mai multor publicaţii de specialitate: "Curriculum naţional pentru copilul cu handicap sever", "Paşi spre educaţia incluzivă".
    • Am elaborat 3 metodologii de lucru în diverse arii de dezvoltare pentru copii şi pentru tineri.
    • Publicăm periodic materiale de specialitate.
    • Organizăm sistematic schimburi de experienţă în România, dar şi în străinătate, între profesionişti şi între părinţi.
    • Desfăşurăm activităţi bazate pe metode şi tehnici de succes implementate în Europa.
    • Organizăm cursuri de formare pentru resursa umană din organizaţie, pentru specialiştii care lucrează atât în sistem public cât şi privat, pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi pentru părinţii acestora.
    • Desfăşurăm activităţi de conştientizare a părinţilor asupra valorii şi potenţialului copilului lor; modalităţi de abordare a dizabilităţii în familie şi în context social.
    • Desfăşurăm campanii de conştientizare a publicului larg.

Copyright© 2018. Designed by aRealWeb